Wokół nas żyją ludzie w ubóstwie, niezawinionej biedzie. Nie krzyczą, nie wyciągają ręki po pomoc, często nie mają nadziei, że coś się zmieni, że ktoś zainteresuje się ich losem.Taką osobą jest Pani Agnieszka, która wychowywała się w domu dziecka, jest chora i niepełnosprawna.W chwili obecnej jej dochód wynosi 795 zł , a wydatki 869 zł.Szkoła włącza się w akcję Szlachetnej paczki i organizuje pomoc dla Pani Agnieszki.Zbieramy żywność trwałą i środki czystości.Szczegółowe informacje u opiekunów zespołów i koordynatora akcji Pani Magdaleny Skoczylas.Pomóżmy Pani Agnieszce, dobro zawsze powraca.