Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie współpracuje zn następującymi firmami kosmetycznymi:

  • BANDI
  • Bielenda
  • Farmona

Organizujemy przy współudziale w/w firm pokazy i szkolenia w Naszej Szkole dla uczennic z kierunku technik usług kosmetycznych i pracujemy na ich kosmetykach.