Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

29-30.04.2019 r.
02.05.2019 r.
04-05.05.2019 r.