Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium napisało o Nas.
Estetyka. Znakowość podczas Eucharystii. Oni przypominają nam 
o wartość symbolicznej kwiatów.
Masterclass wykonawstwa: floryści 
ze Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Lublinie im. A. Baczkowskiego w Lublinie.
Zobacz więcej.