Medal o. Maksymiliana Kolbe dla abp Mieczysława Mokrzyckiego

Arcybiskup metropolita lwowski i osobisty sekretarz Papieża Jana Pawła II oraz Benedykta XVI odbierze w Lublinie Medal św. Maksymiliana Kolbego- „Kochaj i Służ”.

Uroczystość wręczenia Medali i Wyróżnień przyznanych przez Kapitułę Medalu przy parafii św. Maksymiliana Kolbe odbędzie się w najbliższy piątek (8 grudnia) 2017 r.

W czwartej edycji tego wyróżnienia Kapituła postanowiła uhonorować Medalami:

  • abp Mieczysława Mokrzyckiego
  • Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie
  • Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie
  • Stanisława Santarka,  PrzewodniczącegoSpołecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina
  • Grzegorza Peckę, dyrygenta Chóru Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Chóru Archikatedry Lubelskiej.

Wyróżnieni Dyplomem Kapituły Medalu św. Maksymiliana Kolbego- „Kochaj i służ” zostają:

  • Aleksander Michalski- szczepowy III Szczepu Lubelskiego Skautów Europy przy parafii św. Maksymiliana Kolbego
  • ks. Rafał Pastwa- red. naczelny lubelskiej edycji Gościa Niedzielnego
  • Urszula Buglewicz- redaktor lubelskiej edycji tygodnika  Niedzieli
  • Artur i Dorota Lewtak- moderatorzy dzieła nowej Ewangelizacji Przyjaciół Oblubieńca przy parafii św. Maksymiliana Kolbego

Idea Medalu św. Maksymiliana Kolbe zrodziła się w wyniku współpracy  środowiskowej Parafii św. Maksymiliana Kolbe i Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie - placówki kształcącej kadry dla pomocy społecznej.

Nominowani do otrzymania medali i dyplomów – to nie tylko ludzie „z pierwszych stron gazet”, znani, popularni, na wysokich stanowiskach. Medalem może być wyróżniony każdy (człowiek, instytucja), kto w swoim działaniu kieruje się misją sprowadzającą się do słów wypowiedzianych przez o. Maksymiliana Kolbe:  „Kochaj i służ”.

Ustanowienie Medalu jest działaniem wychodzącym naprzeciw tym potrzebom. Kapituła Medalu (a są w niej prof. Leszek Mądzik, prof. Janusz Kirenko, prof. Teresa Księska-Falger, dziennikarz Marek Skowronek, ksiądz Marek Sapryga, Adam Szymala, Kazimierz Rejmak) skupia swoją uwagę i wyróżnia tych, którzy podejmują w swoim funkcjonowaniu społecznym trud „normalności.''

W poprzednich trzech edycjach Medalami zostali uhonorowani m.in.: Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, ksiądz abp Bolesław Pylak, dr Wanda Połtawska, pośmiertnie dziennikarska Polskiego Radia Lublin Dorota Gonet,  aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska oraz działająca na rzecz społeczności lokalnej Alicja Dec.

Medal został wykonany rękoma niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z czerwonej, wypalonej cegły. Przedstawia na awersie twarz św. Maksymiliana Kolbe inspirowaną obrazem Lucjana Jagodzińskiego, wyrzeźbioną przez pracująca w WTZ Bożenę Sadowską z umieszczonym w dolnej części Medalu napisem  „Kochaj i służ”. Rewers obrazuje zarys mieszczącej się przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie świątyni p.w. św. Maksymiliana Kolbe. Medal nawiązuje w swoim artystycznym wyrazie do starożytnej pieczęci. Uzupełnieniem projektu jest opracowany graficznie przez prof. Leszka Mądzika Dyplom „Kochaj i służ” (wyróżnienie Kapituły).

Wręczenie Medalu abp Mieczysławowi Mokrzyckiemu nastąpi podczas sprawowanej 
o godzinie 12-tej Mszy Świętej (OKOŁO GODZINY 13.00).

Pozostałe Medale i Dyplomy zostaną wręczone po mszy o godzinie 18:00 (około godziny 18:50).

Miejsce: Kościół pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe – Droga Męczenników Majdanka 27.

Data: 08 grudnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w obu uroczystościach

Kapituła Medalu św. Maksymiliana Kolbego- Kochaj i Służ.