Regulamin konkursu fotograficznego „Natura w obiektywie”

Kunkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie.

Celem konkursu jest:

  • ukazanie poprzez fotografię piękna przyrody
  • rozbudzenie zarówno u autorów, jak i odbiorców wrażliwości na piękno przyrody
  • rozwój kreatywności
  • zwrócenie uwagi na ekologię
  • zainteresowanie działaniem na rzecz zachowania naturalnej przyrody
  1. Terminy

Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora:

Na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do 15 października 2022 r.

Nagrody

W Konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.

III. Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac. Zostaną one przekazane do publikacji na stronie internetowej i facebooku szkoły

  1. Jury i zasady oceniania.

Prace ocenia Jury( przedstawiciele Samorządu Szkoły wraz z nauczycielami wyłonią 5-8 prac, które zostaną umieszczone na Facebooku szkoły, następnie słuchacze będą głosować na najlepsze prace. Osoby, które zbiorą największą liczbę „ polubień” wygrywają!!!).

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w publikacjach związanych z Konkursem.

Zasady Konkursu:

1.Konkurs ma charakter otwarty.

2.Temat prac: ujęcie dokumentalne lub swobodna kreacja wizualna (kompozycja, instalacja, inscenizacja, widok, natura dowolnym ujęciu itp.) prezentująca przyrodę.

6.Każda nadesłana praca winna zawierać następujące dane:

- Tytuł pracy

- Imię i nazwisko autora

- nazwę zespołu (kierunku) na jakim uczy się autor

- zgodę na przetwarzanie danych: RODO.