SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU IX TURNIEJU MASAŻU SZKÓŁ MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  

IX Turniej Masażu Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego odbył się 26 maja 2022 r. pod honorowym Organizatorem wydarzenia było Kolegium Pracowników Służb Społecznych połączone ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie, ul. Sulisławicka 7.

 

 

 

 

W Turnieju Masażu wzięło udział 6 Szkół Policealnych z Województwa Lubelskiego:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej,
  • Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju,
  • Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie,
  • Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie,
  • Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu,
  • Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie.

Każda ze szkół wytypowała dwuosobowe drużyny biorące udział w dwóch etapach Turnieju, łącznie 12 słuchaczy. W etapie teoretycznym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy z przedmiotów będących w podstawie programowej na kierunku technik masażysta, obejmujący 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru. W etapie praktycznym  uczestnicy Turnieju wykonywali praktycznie zabieg masażu medycznego oraz uzupełniali dokumentację medyczną. Suma uzyskanych punktów z poszczególnych etapów pozwoliła wyłonić drużynę zwycięską:

 

1 miejsce  Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej,

2 miejsce  Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie,

3 miejsce  Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu oraz Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie,

4 miejsce : Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie,

5 miejsce : Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju.

 

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

 

Turniej masażu połączony był z konferencją o tematyce zdrowia i sportu. Konferencja podzielona była na dwie część.

Część wykładową, gdzie wygłoszone zostały cztery referaty:

- kinezjotaping w sporcie – szybka ulga po urazie,

- odżywiania i zdrowie,

- rugby na wózkach – sport osób niepełnosprawnych. Teoretyczne założenia dyscypliny,

- klasyfikacja zawodników grających w rugby na wózkach

oraz część warsztatową z dwoma blokami tematycznymi:

- rolowanie i inne metody autoterapii,

- unikanie urazów w sporcie poprzez naukę kontrolowanego upadku.