Orły Edukacji 2022 dla Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. A. Baczkowskiego w Lublinie.