5 listopada 2021 r. nauczyciel Naszej Szkoły Pan Piotr Marzec odebrał z rąk Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesora Piotra Glińskiego Tytuł Mistrza Rzemiosł Artystycznych. Uroczystość odbyła się w salach redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.
Gratulujemy !!