SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
IM. A.BĄCZKOWSKIEGO W LUBLINIE
LAUREAT PLEBISCYTU
ORŁY EDUKACJI